تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

پسيل پستهنام آفت:

پسیل معمولی پسته ( شیره خشک )

نام علمي آفت :

Agonoscena pistaciae

زمان ظهور حشره كامل:

اوایل فروردین ماه

نحوه خسارت :

تغذیه از شیرۀ گیاهی و تولید شکرک و ضعف کلّی درخت، ریزش برگها و جوانه ها، پوکی و نا مرغوبی محصول

تعداد نسل:

 پنج الی شش نسل در سال

نحوه زمستانگذراني:

حشرۀ کامل ( فرم زمستانه )

مبارزه غيرشيميايي:

استفاده از تله های چسبنده در شرایط غیر طغیانی و استفاده از صابونهای محلولپاشی استاندارد

مبارزه شيميايي:

ایمیدا کلوپراید چهار صد سی سی  یا استامی پراید  سیصد سی سی یا هگزافلومورون هفتصدو پنجاه سی سی  یا فرن پی روکسی ست نیم لیتر یا فوزالون دو و نیم لیتر یا موونتو نیم لیتردر هزار

زمان مبارزه:

پس از تفریخ تخم و مشاهده پوره های جوان در سطح و پشت برگ ها با حداقل تخم و حشرات بالغ در روی درختان