تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

پروانه پوستخوار پسته

نام آفت:

پروانه پوستخوار پسته ( کراش )

نام علمي آفت:

Arimania komaroffi

زمان ظهور حشره كامل:

اواخر فروردین ماه

نحوه خسارت:

تغذیه از دانه های ریز و سپس درشت پوست روئی تولید تارهای فراوان ( کراش ) خشکیدگی دانه ها و اختلال در تشکیل و رشد مغز

تعداد نسل:

3 نسل کامل در سال دارد

نحوه زمستانگذراني:

شفیره- در لابلای برگهای خشکیده و کلوخه های زیر درختان باغ

مبارزه غيرشيميايي:

شخم پاییزه و زمستانه زیر درختان و یخ آب، حمایت از دشمنان طبیعی آفات با عدم استفاده از سموم پیروتروئیدی و مشابه

مبارزه شيميايي:

استفاده از یکی از سموم فوزالون ( زولون ) دو و نیم در هزار یا دیازینون و یا مالایتون یک و نیم در هزار

زمان مبارزه:

بمحض مشاهده آثار تغذیه آفت در اردیبهشت یا خرداد ماه