تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

كنه اريوفيد پسته


نام آفت:

کنه های اریوفید پسته

نام علمي آفت :

Aceria stefanii –A.pistaciae

زمان ظهور حشره كامل:

اوایل بهار

نحوه خسارت:

تغذیه از اندام های تازه سبز و آبدار جوانه و خوشه های گل و پیدایش رشد ناهنجار آنها، اختلال فیزیولژیکی گیاه و بدشکلی و کج و معوج شدن اندام های گیاه

تعداد نسل:

چند نسل در سال دارد

نحوه زمستانگذراني:

-

مبارزه غيرشيميايي:

بریدن و سوختن سر شاخه ها و اندامهای بدشکل آلوده در زمستان

مبارزه شيميايي:

نئورون 2 در هزار یا سولفور 80 به نسبت 3 در هزار

زمان مبارزه:

اوایل بهار بعد از ریزش گلبرگها و تلقیح گلها