تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

شپشک شاخه و تنه ای پسته

نام آفت:

شپشک شاخه و تنه ای پسته

نام علمی آفت:

Melanaspis inopinatus

زمان ظهور حشره كامل:

پیدایش پوره ها در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ( تقریباً مشابه شپشک واوی )

نحوه خسارت:

ضعف عمومی درخت، تقلیل رشد رویشی و خشکیدگی سر شاخه های آلوده و تأخیر در سبز شدن درختان مبتلا

تعداد نسل:

یک نسل در سال دارد

نحوه زمستانگذرانی:

بصورت ماده بالغ در زیر سپر ضخیم

مبارزه غيرشيميايی:

قطع و سوختن سر شاخه های نیمه خشک آلوده، عدم سمپاشیهای بی رویه جهت حمایت از دشمنان طبیعی آفات

مبارزه شيميايی:

مانند مبارزه با شپشک واوی و تکرار آن بفاصله 10 روز

زمان مبارزه:

بمحض خروج پوره های قرمز تیره و قهوه ای از زیر سپر مادری در اوایل اردیبهشت