تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

سوسك ريشه پسته

سوسك ريشه پسته

نام آفت:

سوسک ریشه و طوقه پسته

نام علمي آفت :

Capnodis cariosa

زمان ظهور حشره كامل:

اواسط بهار

نحوه خسارت:

تغذیه لاروها  از قسمتهای چوبی طوقه و ریشه درختان- ضعف و خشک شدن درختان

تعداد نسل:

یک نسل در دو سال

نحوه زمستانگذراني:

حشره بالغ در زیر پوستکهای کهنه درختان و لابلای کلوخه ها

مبارزه غيرشيميايي:

آبیاری بموقع و تغذیه مناسب درختان و غرقاب نمودن پای تنه درختان یکی دو نوبت در سال

مبارزه شيميايي:

3 – 4 نوبت سمپاشی غلیظ دور تنه و طوقه درختان با دیازینون 3 – 4 در هزار یا لبالسید 2 – 3 در هزار

زمان مبارزه:

 از اوایل خرداد ماه هر 12-15 روز یک بار سه تا چهار نوبت