تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

سر خرطومی پسته

سر خرطومی پسته

نام آفت:

سر خرطومی پسته

نام علمي آفت:

Polydrosus davatchii

زمان ظهور حشره كامل:

اواخر اسفند و اوایل بهار با نمودار شدن بافت سبز جوانه های زایشی و رویشی

نحوه خسارت:

تغذیه حشرات کامل از بافت سبز جوانه، گل و گلچه ها و از بین بردن آنها

تعداد نسل:

یک نسل در سال دارد

نحوه زمستانگذراني:

بصورت لارو در لابلای بقایای گیاهی پوسیده در زیر درختان

مبارزه غيرشيميايي:

انجام شخم و پابیل کردن پای درختان در پاییز و زمستان در کم کردن جمعیت آفت موثر است

مبارزه شيميايي:

سمپاشی با یکی از سموم دیازینون یک و نیم – دو در هزار، فنتیون یک و نیم ، فنی تروتیون دو در هزار

زمان مبارزه:

بمحض مشاهده حشرات کامل روی جوانه های در حال باز شدن و گلها