تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

دهه سوم فروردين

توصيه كودي: محلولپاشي كودهاي حاوي كلسيم
عمليات باغي: گرده افشاني مصنوعي
آفات: پروانه چوبخوار پسته  ، پروانه ميوه خوار پسته سنكها شپشك واوي يا سر شاخه زنجره پسته كنه اريوفيد