تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

دهه سوم اسفند

توصيه كودي: كودازته جلوي آب يا همراه با آب آبياري، محلولپاشي اوره ، سولفات روي و اسيدبوريك
عمليات باغي: كاشت نهال يا بذر ،                   كاشت بذر در خزانه
آفات: پروانه چوب خوار پسته ( كرمانيا )