تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

دهه دوم اسفند

توصيه كودي: كودهاي حيواني (كود مرغي)  كودهاي فسفره پتاسه ميكرو گوگرد و گچ
عمليات باغي: كاشت نهال يا بذر ،                   كاشت بذر در خزانه