تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

دهه دوم ارديبهشت

توصيه كودي: محلولپاشي كودهاي حاوي آهن ، منگنز ، روي ، مس و كلسيم 
عمليات باغي: مبارزه مكانيكي و شيميايي با علفهاي هرز ايجاد تشتك
آفات: پروانه برگخوار - سنهاي پسته - زنجره پسته - كاپنوديس