تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

مشاوره اصلاح خاك

ساختمان خاك و بافت خاك از جمله مهمترين پارامترهاي موثر در رشد و نمو گياه مي باشد .

 با توجه به آنكه اعمال حياتي همچون تغذيه گياه و آبياري گياه در بستري بنام خاك انجام مي گيرد ، پارامترهاي موثر در كيفيت خاك ، نقش مهمي در تغذيه ، آبياري ، تهويه و تنفس ريشه ها و غيره ايفاء مي كنند بنابراين اصلاح و بهينه سازي اين عوامل شرط اصلي و اساسي و قدم اول در تغذيه و آبياري مناسب و متعادل خواهد بود .

 توصيه ها و مشاوره هاي ارائه شده از طرف كارشناسان و متخصصين شركت كرمان زمين در ارتباط با اصلاح پارامترهاي مختلف خاك زمينه ساز بستري مناسب جهت ساير فعاليتهاي كشاورزي در باغ و مزرعه خواهد بود .

همچنين در هنگام آغاز احداث يك باغ يا مزرعه جديد ازجمله مهمترين عواملي كه بايستي مورد توجه قرارگيرد نوع خاك مزرعه يا باغ بوده كه اين مهم با استفاده ازخدمات مشاوره اي شركت كرمان زمين محقق خواهد شد .