تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام
موقعیت شما: اخبار و رویدادها
سومین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران

سومین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران

0 نظرات
هفتمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی ارومیه

هفتمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی ارومیه

صنایع شیمیایی کرمان زمین تولید کننده کود با نام"جنوبگان"مقدم شما رابه بازدید از نمایشگاه کشاورزی ارومیه گرامی میدارد

22 تا 25 اردیبهشت از ساعت 16 الی 22

نویسنده: صادق صالحی
0 نظرات
غرفه صنایع شیمیایی کرمان زمین در نمایشگاه کشاورزی اصفهان 93

غرفه صنایع شیمیایی کرمان زمین در نمایشگاه کشاورزی اصفهان 93

غرفه صنایع شیمیایی کرمان زمین در نمایشگاه کشاورزی اصفهان 93

نویسنده: صادق صالحی
0 نظرات
اخذ تاييده تطبيق محتوي با ليبل از موسسه تحقيقات خاك و آب كشور براي سري اول محصولات شركت كرمان زمين

اخذ تاييده تطبيق محتوي با ليبل از موسسه تحقيقات خاك و آب كشور براي سري اول محصولات شركت كرمان زمين

اخذ تاييده تطبيق محتوي با ليبل از موسسه تحقيقات خاك و آب كشور براي سري اول محصولات شركت كرمان زمين

نویسنده: صادق صالحی
0 نظرات
عقد قرارداد توليد 250000 تن كود براي خدمات حمايتي كشاورزي توسط اتحاديه تعاونيهاي توليد كننده كودهاي كشاورزي

عقد قرارداد توليد 250000 تن كود براي خدمات حمايتي كشاورزي توسط اتحاديه تعاونيهاي توليد كننده كودهاي كشاورزي

عقد قرارداد توليد 250000 تن كود براي خدمات حمايتي كشاورزي توسط اتحاديه تعاونيهاي توليد كننده كودهاي كشاورزي

0 نظرات
آر اس اس
12